“Rå”, “kaldslynget”, “ekte”, “100 % naturlig” og “frittflytende bier”. Dette er trendord som er fullstendig overflødige innenfor birøkt i Norge.

Typiske trendord innen norsk birøkt

Helt bevisst har vi unngått å bruke disse begrepene da de villeder kunder mer enn de hjelper. For i Norge finnes det ikke “urå”, “varmslynget”, “ukte” og “unaturlig” honning. Bier i bur finnes det heller ikke!

Bruk av slike trendord bidrar heller til å undergrave norsk birøkt og honningproduksjon som en seriøs matprodusent.

Kjøp honning lokalt eller se etter “Nyt Norge”-merket når du handler honning!

Norsk honning koster litt mer enn importert honning, men til gjengjeld bidrar du til norsk matproduksjon og lokal sysselsetting!