Normlistestatus: Spiselig

Merknad: Ingen

Latinsk: Sarcoscypha austriaca

Type sopp: Begersopp

Hatt: Skarlagenrød, mer hvit under

Stilk: Hvit, mangler på de største.

Sesong: vinter/vår, mars/april

Sporefarge: Hvitt

Vekstområde: Fuktig odderskog, vokser gjerne på kvister av gammel odder

Normliste: https://soppognyttevekster.no/normlisten/skarlagen-varbeger/