Det ble en tøff start på året for oss birøktere.

Med ett vintertap på nesten 2/3-deler så blir det lite honning fra oss i sommer. Årsaken er usikker, men vi er heldigvis ikke alene da det er flere birøktere i Trøndelag som har opplevd det samme.

Det er ikke så mye å gjøre annet enn å brette opp armene å bygge seg opp igjen.

Vi begynner med å bære litt late og lar gresset og løvetanna gro. Løvetanna er en av de viktigste blomstene for bier, både ville og tamme, og gir mye pollen og nektar.