Samtidig som biene kvikner til begynner også røkterne å våkne fra vinterdvalen.

Stjørdal Birøkterlag samles jevnlig for faglig påfyll, diskusjoner og deling av erfaringer.

Årets første møte ble avholdt i Sorta hvor dagens tema var produksjon av avleggere.