Flott at du vil prøve laksefisket på Fornes. Dette er en bekreftelse på at bestillingen din er i orden. I tillegg skal du ha fått en e-post med alle detaljene.

Ta vare på e-posten du har fått tilsendt, da den og vedlegget fungerer som fiskekort.

Informasjon om betaling ettersendes og gjøres enten via kort på Zettle eller VIPPS.

Har du noen spørsmål så er det bare å ta kontakt enten per e-post post@fornesgard.no eller tlf +47 404 13 773.


  • Kveldsfiske