Fornes gård er en tradisjonrik gård i Trøndelag, som drives av Gry Fornes og Eirik Yven.

Gården ligger plassert like ved elven Forra i Hegra hvor vi tilbyr ca. 1 km med laksefiske samt overnatting på den gamle seteren ved Nesset.

Elven er en god elv å fiske på selv på liten vannstand og byr på dype høler, sterke strømmer og rolige partier som gir deg mulighet til å utfordre deg med både sluk- og fluefiske.

I 2015 begynte vi med birøkt. Vi startet med to bikuber og har siden den gang økt til mellom 50-70 kuber.

Hovedtrekket for biene er i Stjørdalsføret hvor biene lager mild sommerhonning, mens på sensommeren flyttes alle kubene til Hitra for å hente inn mer smakfull lynghonning.

Gården disponerer 300 mål med jord hvor det blant annet dyrkes havre. Gården har også en utmark på 2700 daa hvor det tas ut tømmer. I tillegg tilbyr vi jakt sammen med en rekke andre grunneiere i Høgrya Grunneierlag.

Gårdens historie

Fornes Gård ca. 1900

Gårdens historie går langt tilbake og er registrert i Aslak Bolts jordebok allerede i 1432, men den første registerte bruker av Fornes gård var John Fornes i 1548.

I gamle tider var skogsdriften en viktig næring for gården og det sies at kjølen til Ormen den Lange stammer fra Fornes-skogen.

Fornes 1880

Kontakt

Telefon

Gry Fornes: +47 932 20 552
Eirik Yven: +47 404 13 773

Fornes Gård
Dalsnesvegen 8
7520 Hegra

post@fornesgard.no

Organisasjonsnummer: 913 690 508 MVA