Skjemaet her skal fylles ut av alle som vil være på venteliste for vinterlagring hos Fornes gård.

Dersom det blir en ledig plass sender vi på en sms. Svares ikke denne innen to dager går plassen til nestemann på lista.

Betingelser for vinterlagring

Pris og betaling

 • Pris er 600,- per påbegynte meter (f.eks. 5,5 m => 6 m * 600,- = 3600,-)
 • Pris for lagring etter mars er 60,- per påbegynte meter per måned
 • Betaling skal gjøres før innkjøring. Ved eventuell faktura skal denne være betalt før innkjøring

Innkjøring

 • Alle som hadde plass forrige vinter har førsterett til plass i kommende vinter
 • Manglende oppmøte og manglende varsel om at man ikke kommer kan føre til frafall av reservasjonen.
 • Innkjøring fra første søndag i oktober, oppmøte kl. 11.00.
 • Ønsker at flest mulig skal kjøre inn denne dagen. Annet skal avtales.
 • De som skal ut først, må inn sist!

Utkjøring

 • Tentativ utkjøring er siste søndag i mars før påske fra. Oppmøte kl. 11.00
 • Mulighet for lengre lagring etter nærmere avtale.
 • Er du forhindret til å møte opp, så gi beskjed.

Annet

 • Alle som lagrer må selv ordne med nødvendige forsikringer som dekker lagring av kjøretøy/campingvogn annet sted enn hjemme/i egen garasje.
 • Nøkler tas vare på av oss for å kunne kjøre ut dersom det skulle oppstå noe eller om du ikke har anledning til å være tilstede under utkjøringen.
 • Av sikkerhetshensyn skal gassflasker tas ut og lagres ikke på gården.

Det sendes ut en melding per sms til alle i løpet av august med tidspunkt for innkjøring og en lenke for å registrere seg. 

Manglende oppmøte ved innkjøring uten å gi beskjed medfører at mister reservert plass og denne går videre til de på venteliste.

Ser skjemaet litt rart ut? Åpne det i eget vindu her: Vinterlagring – venteliste