Trykk og hold inne øvre bryter i 10-20 sek og vri mot klokken til du hører ett knepp.

En liten flamme vil nå sees i åpningen øverst.

Tennes det ikke første gangen, må dette gjentas.

Når flammen brenner vri bryteren sakte helt rundt og slipper.

Temperaturen på vannet justeres med nedre bryter.

Feilsøking om det ikke tennes

Tomt for gass? Sjekk om beholderen ute har nok gass.

Stengt gasskran? Se om gassventilen er åpen. Bryteren skal stå i samme retning som røret. Bryteren finner du ved toalettet.

Bryter i åpen tilstand

Tennes fremdeles ikke? Dersom du nettopp har byttet beholder, kan det ta litt tid for gassen å nå frem. Hold inn øverste bryter i 30 – 60 sek før du vrir om.