Pass på at bryteren er innstilt på gass.

Vri reguleringsbryteren til ca. midten

Trykk og hold inn reguleringsbryteren i 10-20 sekunder før du trykker på den grå knappen. Må trykkes til du hører ett tydelig «knepp».

Flammen vil tennes og indikatoren vil gå over på grønt felt.

Tennes den ikke med en gang må du gjenta pkt. 3 og holde inne knappen i 30 – 60 sekunder.

Bryter stilt inn på gass
Bryter for regulering til venstre og tenner til høyre
Indikator på hvitt – flammen er ikke tent
Indikator på grønt – flammen er tent