Bigård: Midtdammen, Hitra

Høstedato: 16. september 2023
Slyngedato: 10. oktober 2023
Vanninnhold ved slynging: 20 %

Biene flyttes til Hitra på sensommeren hvor hovedtrekket er klokkelyng og røsslyng. Ved Midtdammen er det i hovedsak klokkelyng som biene har hentet nektar fra. Dette gjør at honningen ikke krystalliseres og holder seg dermed flytende. Klokkelyngen gjør også at smaken på lynghonningen er noe mildere enn vanlig.