Bigård: Hestvika, Hitra

Høstedato: 05. august 2021
Slyngedato: 18. september 2021
Vanninnhold ved slynging: 18 %

Biene flyttes til Hitra på sensommeren hvor hovedtrekket er klokkelyng og røsslyng. Ved Hestvika er det i hovedsak røsslyng som biene har hentet nektar fra. Dette gjør at honningen får en mer kraftig smak enn sommerhonningen.