Betingelser for vinterlagring 2021/2022

  • Innkjøring fra 1. oktober 2021
  • Utkjøring blir helgen 28. – 29. mars 2022 (mulighet for lengre lagring etter nærmere avtale)
  • Pris for lagring etter mars: 60,- per påbegynte meter per måned
  • Pris er 600,- per påbegynte meter
  • Betaling skal gjøres før innkjøring. Ved eventuell faktura skal denne være betalt før innkjøring
  • Alle som lagrer må selv ordne med nødvendige forsikringer som dekker lagring av kjøretøy/campingvogn annet sted enn hjemme/i egen garasje.
  • Nøkler tas vare på av oss for å kunne kjøre ut dersom det skulle oppstå noe eller om du ikke har anledning til å være tilstede under utkjøringen.
  • Av sikkerhetshensyn skal gassflasker tas ut og lagres ikke på gården
  • Alle som vil ha plass må fylle ut skjema under innen 1. august 2021!

Plassholder

600,00 kr