Betingelser for vinterlagring 2021/2022

  • Pris er 600,- per påbegynte meter
  • Innkjøring fra 2. oktober 2021. Ønsker flest mulig skal kjøre inn denne helgen!
  • Tentativ utkjøring blir helgen 28. – 29. mars 2022 (mulighet for lengre lagring etter nærmere avtale).
  • De som skal ut først, må inn sist!
  • Pris for lagring etter mars: 60,- per påbegynte meter per måned
  • Betaling skal gjøres før innkjøring. Ved eventuell faktura skal denne være betalt før innkjøring
  • Alle som lagrer må selv ordne med nødvendige forsikringer som dekker lagring av kjøretøy/campingvogn annet sted enn hjemme/i egen garasje.
  • Nøkler tas vare på av oss for å kunne kjøre ut dersom det skulle oppstå noe eller om du ikke har anledning til å være tilstede under utkjøringen.
  • Av sikkerhetshensyn skal gassflasker tas ut og lagres ikke på gården.
  • Dersom du ikke skal ha plassen din vinteren 2021/2022 må du gi beskjed.

Plassholder

Pris er per påbegynte meter. Eksempel: 5,6 m campingvogn = 6 x 600 = 3.600,-
600,00 kr

Plassholder

Pris er per meter per måned.

Eksempel: 5 m campingvogn i 2 måneder = 5 x 50 x 2 = 500.

60,00 kr