Skjemaet her skal fylles ut av alle som benytter seg av vinterlagringen hos oss.

Betingelser for vinterlagring

Oppdatert 01.09.2023

Pris og betaling

 • Pris er 600,- per påbegynte meter (f.eks. 5,5 m => 6 m * 600,- = 3600,-)
 • Pris for lagring etter mars er 60,- per påbegynte meter per måned
 • Betaling skal gjøres før innkjøring. Ved eventuell faktura skal denne være betalt før innkjøring

Innkjøring

 • Alle som hadde plass forrige vinter har førsterett til plass i kommende vinter
 • Manglende oppmøte og manglende varsel om at man ikke kommer kan føre til frafall av reservasjonen.
 • Innkjøring 5. oktober, oppmøte kl. 19:00.
 • Ønsker at flest mulig skal kjøre inn denne dagen. Annet skal avtales.
 • De som skal ut først, må inn sist!

Utkjøring

 • Tentativ utkjøring er siste søndag i mars før påske.
 • Info blir sendt ut senest en måned før utkjøring.
 • Mulighet for lengre lagring etter nærmere avtale.
 • Er du forhindret til å møte opp, så gi beskjed.

Annet

 • Alle som lagrer må selv ordne med nødvendige forsikringer som dekker lagring av kjøretøy/campingvogn annet sted enn hjemme/i egen garasje.
 • Nøkler tas vare på av oss for å kunne kjøre ut dersom det skulle oppstå noe eller om du ikke har anledning til å være tilstede under utkjøringen.
 • Av sikkerhetshensyn skal gassflasker tas ut og lagres ikke på gården.

Det sendes ut en påminnelse en uke før innkjøring.

Manglende oppmøte ved innkjøring uten å gi beskjed medfører at mister reservert plass og denne går videre til de på venteliste.

Ser skjemaet litt rart ut? Åpne det i eget vindu her: Vinterlagring – Fornes gård