Bigård: Hestvika, Hitra

Høstedato: 31. juli 2018
Slyngedato: 01. september 2018
Vanninnhold ved slynging: 19,5 %

Biene flyttes til Hitra på sensommeren hvor hovedtrekket er klokkelyng og røsslyng. Ved Hestvika er det i hovedsak røsslyng som biene har hentet nektar fra. Dette gjør at honningen får en mer kraftig smak enn sommerhonningen.