Det er flere muligheter for å få tak i våre produkter. Her har vi forsøkt å liste opp de ulike markeder, REKO-ringer og butikker hvor vi er representert.