Høsting

Bikubene ved Fornes gård røktes i dag av Eirik Yven og Gry Fornes.

I Trøndelag er bringebær en viktig trekkplante for
biene. Bringebær finnes det rikelig av i området, og sammen med kløver og geiterams gir det honningen en lys farge og mild smak.

På sensommeren flyttes kubene til Hitra for å trekke på klokkelyng og røsslyng. Honningen fra klokkelyng er mild på smak og holder seg flytende, mens honningen fra røsslyng har en mer kraftig smak og fastere form.

Biefakta

  • Et bifolk består av én dronning og opptil 60 000 arbeidere og droner
  • En dronning kan legge 2000 egg om dagen
  • Dronningen kan leve 4–6 år, mens arbeiderne lever 4–5 uker
  • For å produsere ett kilo honning kan biene besøke over 3 millioner blomster

Innflygning